Nicolo Paternoster och Carmine Gardino i rustningar

Nicolo Paternoster och Carmine Gardino i rustningar

Nicolo Paternoster och Carmine Gardino springer ett maskerad-lopp för BTH i Martin Merkels rustningar